Цена на доставката - 5 лв. за цялата страна. За поръчки на стойност над 100 лв. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. ЗА ВЪПРОСИ: 0899 987 609

Условия за ползване и доставка

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми клиенти, моля, прочетете внимателно Общите условия за обслужване на електронен магазин Alimento.bg! Използването на този уебсайт от Ваша страна означава безусловно приемане на същите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Alimento.bg /електронен магазин/ и потребителите /Вие/ и представляват договор между двете страни, по силата на който Вие получавате правото да използвате услугите на сайта Alimento.bg, като се съгласявате да спазвате посочените по-долу Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

Alimento.bg е уебсайт, собственост на Чарли ЕООД.

Данни на Чарли ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България:

Седалище и адрес на управление: град Пловдив, жк. Тракия, бл. 154, вх.В

ЕИК: 115882455

ИН по ДДС: BG115882455

Адрес за кореспонденция: Пловдив, ул. Д-р Вълкович №6

Телефон за връзка: 032 628866

 

ДАННИ ЗА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518  

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
info@kzp.bg

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Чарли ЕООД, чрез сайта Alimento.bg, е администратор на лични данни, като

обработва и полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Чарли ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. 

За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни: 

  • име и фамилия
  • e-mail
  • телефон за връзка
  • адрес за доставка и за фактура

Получаваните от нас данни при поръчка, регистрация или разглеждане на страницата ще бъдат използвани единствено във връзка и по повод Вашето обслужване. А именно – за приемане, обработване и изпълняване на поръчки, за осъществяване на обратна връзка при евентуални проблеми или за подобряване на обслужването ни.

Вашите данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

ПОРЪЧВАНЕ

Публикуваните описания /включително снимки и текстове/ и цени на продуктите в Alimento.bg представляват публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи предложение или заявление за покупка (поръчка) в съответствие с тях по описания в тези Общи условия начин.

Потребителите получават достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на продукти посредством бутон „Прибави в количката”. Потребителят се съгласява, че бутонът „Прибави в количката” означава недвусмислено "поръчка със задължение за плащане".  В процеса на поръчка имате възможност да видите продуктите, които купувате, и техните цени, Вашите e-mail адрес, имена, адрес за доставка, телефон, начин на доставка и начин на плащане.

Волеизявлението за закупуване на стока от Alimento.bg от потребителя се счита за извършено след натискане на бутона "Потвърдете поръчката”.

ЦЕНИ

Всички цени са в български левa с включен ДДС.

Посочените на уебстраницата цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Alimento.bg има право да начислява допълнително разходи за доставка или да не начислява същите при поръчка над определена сума, като това е изрично посочено в сайта. Потребителят закупува посочените от него стоки след като изрично е потвърдил, че е уведомен за горните условия.

Alimento.bg има право да променя цените по свое усмотрение и лично решение по всяко време, без да дължи предварително уведомление на потребителите си.

Потребителите, заявили поръчка, са длъжни да заплатят цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и цената на доставката към нея.

ПЛАЩАНЕ

Заплаща се на куриера при предаване на пратката с поръчаната стока.

ДОСТАВКА

Извършва се на адрес, който се посочва в процеса на поръчка, заедно със задължително посочване на имена, e-mail адрес, телефон и евентуален допълнителен коментар към поръчката.

Срокът на доставка и територията, на която се извършва, се упоменават изрично на видимо място, в непосредствена близост до бутона за извършване на поръчката.

ПРАВО НА ОТКАЗ  И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ

Потребителят може да се откаже от извършената покупка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките. В този случай потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост.

При упражняване на правото на отказ разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя.

За упражняване на правото на отказ трябва да ни уведомите в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок, като използвате стандартния формуляр съгласно Закона за защита на потребителите или друга недвусмислена форма по Ваш избор.

Формуляр

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До Чарли ЕООД, град Пловдив, ул. Д-р Вълкович №6

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя

– Адрес на потребителя

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни, софтуер, представляващи част от съдържанието на Alimento.bg, са обект на интелектуална собственост. Alimento.bg притежава или има правото да използва това съдържание, защитено от българското и международното законодателство.

Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или  на който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Alimento.bg или на неговите праводатели.

ДРУГИ

За неуредените с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички евентуални спорове между страните ще бъдат разглеждани и разрешавани от компетентния съд.